ALT + 1 ALT + 16 ! ALT + 33
ALT + 2 ALT + 17 " ALT + 34
ALT + 3 ALT + 19 # ALT + 35
ALT + 4 ALT + 20 $ ALT + 36
ALT + 5 § ALT + 21 % ALT + 37
ALT + 6 ALT + 22 & ALT + 38
ALT + 7 ALT + 23 ' ALT + 39
ALT + 8 ALT + 24 ( ALT + 40
ALT + 9 ALT + 25 ) ALT + 41
ALT + 10 ALT + 26 * ALT + 42
ALT + 11 ALT + 27 + ALT + 43
ALT + 12 ALT + 28 , ALT + 44
ALT + 13 ALT + 29 - ALT + 45
ALT + 14 ALT + 30 . ALT + 46
ALT + 15 ALT + 31 / ALT + 47
                       
? ALT + 63 ALT + 179 ALT + 197
@ ALT + 64 ALT + 180 ALT + 200
{ ALT + 123 © ALT + 184 ALT + 201
} ALT + 125 ALT + 185 ALT + 202
~ ALT + 126 ALT + 186 ALT + 203
ALT + 127 ALT + 187 ALT + 204
® ALT + 169 ALT + 188 ALT + 205
¬ ALT + 170 ¢ ALT + 189 ALT + 206
½ ALT + 171 ¥ ALT + 190 ¤ ALT + 207
¼ ALT + 172 ALT + 191 ALT + 217
« ALT + 174 ALT + 192 ALT + 218
» ALT + 175 ALT + 193 ALT + 219
ALT + 176 ALT + 194 ALT + 220
ALT + 177 ALT + 195 ¦ ALT + 221
ALT + 178 ALT + 196 ALT + 223
À ALT + 0192 à ALT + 0224 ALT + 0128 × ALT + 0215
Á ALT + 0193 á ALT + 0225 ƒ ALT + 0131 © ALT + 0169
 ALT + 0194 â ALT + 0226 £ ALT + 0163 ALT + 0153
à ALT + 0195 ã ALT + 0227 ¥ ALT + 0165 ® ALT + 0174
Ä ALT + 0196 ä ALT + 0228 ALT + 0133 ± ALT + 0177
Å ALT + 0197 å ALT + 0229 ª ALT + 0170 ÷ ALT + 0247
Æ ALT + 0198 æ ALT + 0230 º ALT + 0186 µ ALT + 0181
Ç ALT + 0199 ç ALT + 0231 ¹ ALT + 0185 ALT + 0182
Ð ALT + 0208 ¢ ALT + 0162 ² ALT + 0178 ¤ ALT + 0164
È ALT + 0200 è ALT + 0232 ³ ALT + 0179 ° ALT + 0176
É ALT + 0201 é ALT + 0233 ¼ ALT + 0188 ALT + 0137
Ê ALT + 0202 ê ALT + 0234 ½ ALT + 0189 § ALT + 0167
Ë ALT + 0203 ë ALT + 0235 ¾ ALT + 0190 · ALT + 0183
Ì ALT + 0204 ì ALT + 0236 ¿ ALT + 0191 ¬ ALT + 0172
Í ALT + 0205 í ALT + 0237 ˆ ALT + 0136 ALT + 0149
Î ALT + 0206 î ALT + 0238 ALT + 0139 ¡ ALT + 0161
Ï ALT + 0207 ï ALT + 0239 ALT + 0155 ALT + 0134
Ñ ALT + 0209 ñ ALT + 0241 ¦ ALT + 0166 ALT + 0135
Œ ALT + 0140 œ ALT + 0156 « ALT + 0171 ¸ ALT + 0184
Ò ALT + 0210 ò ALT + 0242 » ALT + 0187 ¯ ALT + 0175
Ó ALT + 0211 ó ALT + 0243
Ô ALT + 0212 ô ALT + 0244
Õ ALT + 0213 õ ALT + 0245
Ö ALT + 0214 ö ALT + 0246
Ø ALT + 0216 ø ALT + 0248
ß ALT + 0223 ð ALT + 0240
Š ALT + 0138 š ALT + 0154
Ù ALT + 0217 ù ALT + 0249
Ú ALT + 0218 ú ALT + 0250
Û ALT + 0219 û ALT + 0251
Ü ALT + 0220 ü ALT + 0252
Ý ALT + 0221 ý ALT + 0253
Ÿ ALT + 0159 ÿ ALT + 0255
Þ ALT + 0222 þ ALT + 0254
Bovenstaande tekens kan je in een windows-omgeving toepassen door de ALT-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd de desbetreffende cijfercombinatie in te toetsen. Bijvoorbeeld: voor het euroteken typ je de ALT-combinatie: "ALT + 0128" in.