x=+=x

Links

Geogebra Classic

Geogebra Mathematics

Functies

Transformatie functies

Buigpunten

Calculus

DiffQuot-snelheid

Hellingen

Riemann opp

Omwentelingslichaam

v(t) en s(t) oppervlakte

Opp tussen grafieken

Complexe getallen

Complex draaiverm.

Complexe functie

Euler polynoom

Complexe functie vrij

Combinatoriek en kansen

Binomiale kans

Geo. Kansverdeling

Combinaties

Param-kromme (cirkels)

Cirkelbeweging

Parameterkromme

Twee eenparige cirkel bew.

Meebewegen H12-61

Divers

Vert. afst. optimaliseren

Halfvlak

Opp parallellogram uitproduct

BMI grafiek

Goniometrie

sin uit cirkel

Eenheidscirkel