Wiskunde

Gemiddelde of mediaan

Spreiding zegt alles

Normaal of kromme

een sinaasappel in een netjes gedraagt zich als een gemidelde sinaasappel